Tarieven


Tarieven zijn afhankelijk van het soort begeleidingstraject. Dit wordt tijdens het intakegesprek besproken. Of de kosten vergoed worden hangt af van de zorgverzekeraar en de verzekeringsvoorwaarden. Een gemaakte afspraak die je niet kunt nakomen graag uiterlijk 24 uur van te voren verzetten of annuleren. Na die tijd wordt het geldende tarief in rekening gebracht.