Tarieven


Tarieven zijn afhankelijk van het soort begeleidingstraject. Dit wordt tijdens het intakegesprek besproken. Of de kosten vergoed worden door uw zorgverzekeraar hangt af van uw verzekeringsvoorwaarden. Als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 24 uur van te voren te verzetten of te annuleren.