Introductie


We leven in een tijd waarin we overvoed worden met informatie, prikkels en eisen. Om alles te kunnen bijbenen, vragen we van onszelf het uiterste. We staan nauwelijks stil bij wat ons diep van binnen beweegt. Op het moment dat we hier geen aandacht meer aan besteden, ontstaan er klachten die variëren van vermoeidheid tot niet meer kunnen functioneren. Angsten, concentratie-, energie- of motivatieverlies, huilbuien, problemen met keuzes maken, conflicten met de omgeving, geen zin meer hebben om in actie te komen. Teleurstelling over u zelf en de situatie waarin u terechtgekomen bent. U ziet geen oplossingen meer voor uw problemen. Kortom: u bent vastgelopen.