Analytische therapie


Je bent je bewust van je problemen maar de gebruikelijke oplossingen, je strategieën, lijken niet te werken.

Dan is het een goed idee hulp te vragen bij het verkennen van de oorzaken van de klachten waardoor er nieuwe inzichten ontstaan die leiden tot helderheid in je gevoelens en gedachten. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden om je problemen aan te pakken en beslissingen te nemen.

Analytische therapie is een therapievorm gerelateerd aan het persoonlijke verhaal van het individu. Omdat iedereen anders is, is het onmogelijk om dezelfde standaard behandeling ('evidence based ') toe te passen op ogenschijnlijk dezelfde klachten.

Bij welke klachten kan analytische therapie worden ingezet?

 

* alle geldende DSM diagnoses (met uitzondering van psychiatrische aandoeningen en verslavingsproblematiek)
* persoonlijke ontwikkelingsproblemen

* minderwaardigheidsgevoelens, angsten, fobiën
* puberteit gerelateerde problematiek
* loopbaan vraagstukken

* onverwerkt of onverklaarbaar verdriet

* existentiële problematiek ( zinloosheid, eenzaamheid, leegte)
* disbalans werk / privé

* schuldgevoelens

* problemen rondom intimiteit, sexualiteit

* postnatale depressies, geboortetrauma's, huilbaby's

* compassion fatique (STS) = emotionele uitputting bij zorg- en hulpverleners
* relatie problemen

Deze dynamische therapievorm berust op het werk van Carl Gustav Jung. Jung stelt dat 90% van het menselijk gedrag wordt aangestuurd door het onbewuste deel van onze psyche (inmiddels wetenschappelijk aangetoond door onder andere D.Swaab en A. Dijksterhuis). Werken aan en bewustwording van deze processen zorgt voor een blijvende verandering omdat er harmonie ontstaat tussen de belevingswereld en de buitenwereld Tijdens het proces van analyse worden de wortels van de klacht blootgelegd en dáár wordt het probleem aangepakt.

En dat helpt. Ook op de lange duur. Of beter: juist op de lange duur.