Privacyverklaring


Destino is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals: NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummers, en e-mail adressen. Op deze persoonsgegevens is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Hierin is voorgeschreven dat voldaan moet worden aan de verplichtingen rondom de beveiliging van persoonsgegevens. Het algemene doel is dat de vertrouwelijkheid van deze gegevens gegarandeerd is. De algemene gegevens worden uitgebreid met bijzondere en/-of gevoelige persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de psychologische behandelovereenkomst. Onder deze bijzondere persoonsgegevens vallen: godsdienst/levensovertuiging, seksuele leven, gezondheid. De behandelovereenkomst ontvangt de cliënt tijdens de intake en wordt, ondertekend door de cliënt, bewaard in het dossier. Het verwerken van persoonsgegevens dient om contact tussen Destino en cliënt te onderhouden in geval van informatievoorziening of wijzigingen van diensten of producten. Delen van persoonsgegevens met derden, mocht dit nodig zijn voor overleg met andere disciplines, wordt altijd vooraf met de cliënt besproken. De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Een verzoek daartoe kan gedaan worden tijdens een sessie en dient schriftelijk bevestigd te worden door Destino en cliënt. Beveiliging van persoonsgegevens wordt uiterst serieus genomen door Destino. Hiervoor zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien de indruk bestaat dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn of is meer uitleg gewenst over de wijze waarop gegevens  beveiligd en verwerkt worden, meldt dit dan tijdens een sessie.