Angst verandert niks aan eerdere ervaringen              

Angst lost zorgen niet op         Angst verlamt slechts vandaag

Het is niet omdat iets moeilijk is dat we niet durven
We durven niet waardoor iets moeilijk is