Coaching


U bent zich bewust van een probleem maar de gebruikelijke oplossingen, uw strategieën, lijken niet te werken. Door zorgvuldig onderzoek, middels waarneming en reflectie, brengen we samen uw situatie in kaart. Hierdoor ontstaat inzicht in de oorzaken en gevolgen van uw klachten. Na een aantal gesprekken is duidelijk waar het knelpunt zit en krijgt u weer helderheid in uw gevoelens en gedachten. U ontdekt nieuwe mogelijkheden om uw problemen aan te pakken, om beslissingen te nemen en veranderingen door te voeren.

Bij welke problematiek kan coaching ingezet worden?
* persoonlijke ontwikkelingsproblemen
* puberteit gerelateerde problematiek
* studie- en beroepskeuze
* loopbaan vraagstukken
* disbalans werk / privé
* relatie problemen

Analytische therapie


Wanneer er sprake is van steeds terugkerende problemen (thema's) of bij gevoelens van zinloosheid, eenzaamheid en leegte, kan analytische therapie aangewezen zijn. Deze dynamische therapievorm, waarbij de mens centraal staat, valt onder de dieptepsychologie en berust op het werk van Carl Gustav Jung. Jung stelt dat 90% van het menselijk gedrag wordt aangestuurd door het onbewuste deel van onze psyche (inmiddels wetenschappelijk aangetoond door onder andere D.Swaab en A. Dijksterhuis). Werken aan en bewustwording van deze processen zorgt voor een blijvende verandering omdat er harmonie ontstaat tussen de belevingswereld en de buitenwereld; u ontdekt wie u ten diepste bent en wat bij u past. Tijdens het proces van analyse gaat u naar de wortels van de klacht. Dáár wordt het probleem aangepakt. En dat helpt. Ook op de lange duur. Of beter: juist op de lange duur.

Bij welke problematiek kan analyse ingezet worden?
Jungiaans analytische therapie is geschikt voor alle geldende DSM diagnoses met uitzondering van acute psychiatrische aandoeningen en verslavingsproblematiek.
Hierbij kunt u denken aan:

* Angsten, fobieën
* Schuldgevoelens, minderwaardigheidscomplex
* Problemen rondom seksualiteit en intimiteit
* Geboortetrauma's: postnatale depressie, huilbaby's
* Onverwerkt of onverklaarbaar verdriet
* Doodsangst
* Zingevingsvraagstukken
* Compassion fatique (STS): emotionele uitputting bij zorg- en hulpverlener