Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


De wet van de privacy.

Een uitgebreid privacyregelement waarin uitgebreid staat hoe ik met uw gegevens omga wordt u, desgewenst, tijdens het intakegesprek uitgereikt.

Samengevat luidt dit:

- Alleen u en ik beschikken over de gegevens die u aan mij verstrekte
- Ik geef nooit gegevens of informatie over u aan derden.

Indien dit wel gevraagd of gewenst wordt zal ik dat altijd vooraf met u overleggen.

- Uw dossier wordt 15 jaar bewaard
- Ik verzamel geen persoonsgegevens anders dan die ik nodig heb om u te bereiken.